VIGTIGE ADRESSER

 ADMINISTRATIONSSELSKAB

LEA Ejendomspartner tlf.: 58 58 83 00 10:00-14:00
Sct. Peders Kirkeplads 9, 1
4700 Næstved
Kontaktperson: Helle Bejrholm - tlf. 58 58 83 04 - e-mail: hbe@lea.dk
Opsigelse af vaskeordning, skal ske skriftligt til Lea Ejendomspartner.

Driftsleder

Martin Wagner
Arbejdsområder: Almindelig drift. Vedligeholdelse af bygninger. Planlægning og styring af håndværkere. Vvs opgaver. Forsikringssager. Kloaknettet. Adgangskontrol og beboerbrikker. Projekter og større renoveringer. Ind og ud flytninger. Besvare beboerspørgsmål. Udleje kælderrum.
Martin er på kontoret i hverdage kl 8-9 for at tage imod henvendelser fra beboere.
Email: martin@ejboparken.dk

 

 

Ejendomskontor

Kontor i kælderen i blok 5 ved opgang 11. Indgang i gavlen ind ad midterste dør.
Kontortid: Mandag-fredag 8:00-9:00 (Vær opmærksom på helligdage, kontoret vil være lukket)
Tlf: 46 36 10 45
Email: ejendomskontoret@ejboparken.dk
For at undgå driftsforstyrrelser, ved afluk af forsyningsrør på varme og brugsvand, SKAL dette gøres af det vvs firma ejerforeningen bruger.
Derfor kontakt ejendomskontoret for at få oplyst hvilket firma der bruges. Vær opmærksom på, at ejerforeningen kan have udskiftet entreprenør fra sidste gang du brugte dem.


BORING I LOFTSPLADERNE - TA´ CHANCEN, MEN HA´ DET HELT STORE AKVARIUM PARAT. VARMERØRENE LIGGER I LOFTSPLADERNE. Martin Wagner fra ejendomskontoret kan kontaktes, hvis der skal bores et hul og du slipper dermed for at tage chancen og betale risiko til forsikringen og vi slipper for en tidskrævende forsikringssag.
Se flere informationer på www.ejboparken.dk


VAGTTELEFON: 8144 1045 Alarm-politi 112
Det meste af året er det driftsleder Martin Wagner, der vil modtage opkaldene når du ringer. Vagtordningen kan kontaktes i akutte tilfælde, såsom svigt i forsyning af vand og varme, utætte vandrør, vandskader, oversvømmelse, hærværk, brand, manglende forsyning af strøm, farlige/ødelagte eller manglende installationer eller lign.
Den vagthavende vil foretage det fornødne, for at forhindre yderligere skader og forsøge at afhjælpe bedst muligt.

Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, fortsat skal ske til ejendomskontoret, indenfor normal kontortid. Den vagthavende har beføjelse til, at afvise at yde assistance og i stedet henvise til kontorets almindelig åbningstider.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen
Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen nedenfor bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter - der kan gå op til en måned inden bestyrelsen er samlet og kan svare.

Det bedste er at sende til hele bestyrelsen på bestyrelsen@ejboparken.dk. Se i øvrigt også siden Ejendomskontoret og find med det samme oversigt over adresser og telefonnumre.

Felter med * skal udfyldes.

Annette Hansen
Bestyrelsesmedlem

annette@ejboparken.dk

Jan H. Larsen
Bestyrelsesmedlem

Brian Albertsen
Formand

brian@ejboparken.dk

Ole Borg Hansen
Næstformand

ole@ejboparken.dk

Søren Petersen
Bestyrelsesmedlem

soren@ejboparken.dk

Paw Nielsen
Bestyrelsesmedlem

paw@ejboparken.dk