Fremleje/udlejning af lejligheder

Betingelser for fremleje/udlejning af lejligheder i Ejboparken.

Ønsker du at fremleje din ejerlejlighed skal følgende betingelser opfyldes inden din lejer flytter ind:

1.Lejekontrakten skal udfærdiges på en autoriseret blanket:  Typeformular A 8, link: dklf.dk/Redskaber/typeformular-a8-blanket.doc

2.Udlejningen skal jf. ejerforeningens vedtægter § 16, stk. 1 være tidsbegrænset og du skal sikre dig, at tidsbegrænsningen er lovlig og GYLDIG – dvs. at der under § 11 i lejeaftalen skal stå:

Lejemålet er indgået tidsbegrænset for (indsæt den aftalte periode fra dato til dato) og således ophører uden varsel pr. (indsæt dato)

3.Lejekontrakt OG lejer skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen, dvs. INDEN lejeren flytter ind. Bestyrelsen kan have berettiget indvendinger overfor en lejer og/eller lejekontrakten.

4.Det er IKKE lovligt at udleje lejligheder I Ejboparken som klubværelser, de SKAL udlejes til EN husstand.

5.Lejer SKAL være bekendt med og have udleveret ejerforeningens husorden:

•Der skal derfor være krydset af i lejeaftalens § 10, at der foreligger en husorden for ejendommen, der er udleveret til lejer.

DERUDOVER

•Skal der i § 11 præciseres, at ”Den af ejerforeningens generalforsamling vedtagne husorden skal overholdes af lejer og er udleveret til lejer ved lejeaftalens indgåelse. Husordenen kan endvidere ses på www.ejboparken.dk

6.Det er ejerens ansvar, at lejer overholder husordensreglerne i ejendommen. Hvis ejerforeningen derfor får udgifter til sagsomkostninger o.l. som følge af en lejers misligholdelse af disse bestemmelser, vil omkostningerne blive viderefaktureret ejer som den ansvarlig for udlejningen.

7.Ejer skal tilsvarende betale ejerforeningen alle udgifter, der kan henføres til, at der lejes ud, da ejerforeningen ikke har noget kontraktforhold til lejeren. Det gælder særligt:

•Udskiftning af navneskilte på postkasser og døre, 100 kr. pr. person pr. navneskilt, dvs. 1 person 200 kr.
•Ejer udlevere nøglebrik til kælder til lejer. Skal ejerforeningen udlevere ny nøglebrik vil ejerens allerede udleveret nøglebrikker blive låst, således at de ikke længere er brugbare. De udleverede nøglebrikker faktureres til ejer, gennem fællesudgift opkrævningen, med 100 kr. pr. brik inklusiv administrationsomkostninger.

Ønsker du som udlejer at få refunderet disse udgifter af lejer, bør det skrives i lejekontraktens § 4 (dørskilte) og § 11 (nøgler).

Kontakt

Kontakt bestyrelsen
Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen nedenfor bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter - der kan gå op til en måned inden bestyrelsen er samlet og kan svare.

Det bedste er at sende til hele bestyrelsen på bestyrelsen@ejboparken.dk. Se i øvrigt også siden Ejendomskontoret og find med det samme oversigt over adresser og telefonnumre.

Felter med * skal udfyldes.

Annette Hansen
Bestyrelsesmedlem

annette@ejboparken.dk

Jan H. Larsen
Bestyrelsesmedlem

Brian Albertsen
Formand

brian@ejboparken.dk

Ole Borg Hansen
Næstformand

ole@ejboparken.dk

Søren Petersen
Bestyrelsesmedlem

soren@ejboparken.dk

Paw Nielsen
Bestyrelsesmedlem

paw@ejboparken.dk