Altanprojekt I Ejboparken

I forbindelse med fremvisning af en demo-model på en altan d. 11 marts 2017, blev der stillet en masse gode og relevante spørgsmål. Vi har derfor lavet en liste med de hyppigst stillede spørgsmål på dagen:
1. Er der allerede taget en endelig beslutning om vi skal have altaner eller ikke?
- nej, det er der ikke. Fremvisning af en demo-model på en altan er første 'spadestik' efter en årelang debat om hvorvidt vi skal have altan eller ej i Ejboparken. Meningen med demo-dagen er, at du som beboer kan se, føle og fornemme hvordan en mulig løsning kunne være ud i fremtiden.
2. Hvad koster det?
- Der er ingen faste eller konkrete priser på dette stadie. Bestyrelsen har udpeget Windoor som den mest egnede leverandør til et evt. altanprojekt i Ejboparken, men ingenting er som sagt besluttet. Et estimeret fingerpeg om prisen blev nævnt til demo-dagen på de 3 løsningsmodeller, som blev præsenteret.
A - en lukning af altanen uden udvidelse, ca. kr. 35-40.000/lejlighed.
B - en lukning af altanen med 600mm udvidelse, ca. kr. 75-80.000/lejlighed.
C - en lukning af altanen med 1000mm udvidelse, ca. kr. 90-100.000/lejlighed.
MEN...det er tvingende nødvendigt at understrege, at disse priser IKKE er endelige priser, da der er forskel på altanstørrelsen til henh. 1-værelses og 3-værelses lejligheder! Dérudover er der ikke taget hensyn til en renovering af dør-og vinduespartier, som vores rådg. ingeniører stærkt anbefaler vil blive udført ifm. en evt. lukning af altanerne.
3. Stiger mine fælles udgifter, hvis lukning af altanerne bliver en realitet?
- En øgning af fælles udgifterne for foreningen vil ikke skyldes en evt. vedtagelse af lukning af altanerne. Bestyrelsen vil i samarbejde med Administrator gå ud og undersøge finansieringsmulighederne fra pengeinstitutter, da der skal optages et fælleslån for foreningen, specifikt for altanprojektet.
4. Hvad skal der ske nu, efter I har afholdt fremvisning?
- planen herfra er nu, at Bestyrelsen skal undersøge og indhente tilbud til et fælleslån. Når der er noget konkret, som Bestyrelsen kan præsentere for beboerne, vil Bestyrelsen indkalde til et beboermøde for præsentation af økonomien i detaljer for en evt. altanlukning. Eftersom der arbejdes med 3 løsningsmodeller, vil dette naturligvis tage lidt tid, men vi er stærkt opsatte på, at et beboermøde skal afholdes i løbet af sensommeren, september/oktober. Ganske kort tid efter beboermødet, skal der så afholdes en ekstra-ordinær generalforsamling, hvor der skal stemmes om hvorvidt vi ønsker en altanlukning (og i så fald hvilken løsning) eller ikke.
5. Hvad nu, hvis der ikke kommer særlig mange til afstemning på den ekstra-ordinære generalforsamling - kan det så være f.eks. 50 fremmødte beboere, som afgør, om vi skal have altaner ?
- Beslutninger på generalforsamling træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.
Til beslutninger om væsentlige forandringer af bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor.
Det er også meget relevant at huske på, at deltager man IKKE til afstemningen eller giver fuldmagt til en anden beboer, så tæller dette som en "nej tak til altan".
6. Hvis vi vedtager en lukning af vores altaner, hvornår går byggeriet så igang ?
- Der er tidligere for nogle år tilbage blevet anmodet hos kommunen, om vi må bygge altaner i Ejboparken. Dette blev godkendt af kommunen. Anmodningen er dog forlængst udløbet og der skal derfor sendes en ny anmodning hos kommunen for at udføre altanprojektet. Der går snildt nogle måneder, førend dette bliver endelig godkendt, men vi håber på, at de godkender en sådan anmodning igen. Går alt dette efter planen, så mener Windoor ikke at det er urealistisk, at en påbegyndelse af byggeriet kan starte i sommermånederne i 2018.
7. Hvor lang tid tager hele altanopsætningen fra start til slut ?
- Windoors bud på altanopsætningen er rundt regnet et år fra start til slut på samtlige blokke i Ejboparken."

Mvh. Bestyrelsen i E/F Ejboparken

Kontakt

Kontakt bestyrelsen
Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen nedenfor bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter - der kan gå op til en måned inden bestyrelsen er samlet og kan svare.

Det bedste er at sende til hele bestyrelsen på bestyrelsen@ejboparken.dk. Se i øvrigt også siden Ejendomskontoret og find med det samme oversigt over adresser og telefonnumre.

Felter med * skal udfyldes.

Annette Hansen
Bestyrelsesmedlem

annette@ejboparken.dk

Jan H. Larsen
Bestyrelsesmedlem

Brian Albertsen
Formand

brian@ejboparken.dk

Ole Borg Hansen
Næstformand

ole@ejboparken.dk

Søren Petersen
Bestyrelsesmedlem

soren@ejboparken.dk

Paw Nielsen
Bestyrelsesmedlem

paw@ejboparken.dk